Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii Andrzej Papuzinski

ISBN:

Published: 1999

Paperback

235 pages


Description

Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii  by  Andrzej Papuzinski

Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii by Andrzej Papuzinski
1999 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 235 pages | ISBN: | 9.38 Mb

SPIS TREŚCIWSTĘPRozdział IKrzysztof Łastowski: EKOLOGIA A FILOZOFIA. Od ekologii jako nauki biologicznej do ekologii jako wiedzy humanistycznej1. O przedmiocie ekofilozofii1.1. Uwagi wprowadzające1.2. Wokół przedmiotu ekofilozofii1.3. StandardMoreSPIS TREŚCIWSTĘPRozdział IKrzysztof Łastowski: EKOLOGIA A FILOZOFIA. Od ekologii jako nauki biologicznej do ekologii jako wiedzy humanistycznej1.

O przedmiocie ekofilozofii1.1. Uwagi wprowadzające1.2. Wokół przedmiotu ekofilozofii1.3. Standard merytoryczny1.4. Standard metodologiczny2. Historyczno-filozoficzne przesłanki ekofilozofii2.1. Filozofia i nauka nowożytna jako wyraz utopijnej wizji wolności człowieka2.2. Przezwyciężenie antropocentryzmu, czyli odkrycie świata natury: teoria Darwina i koncepcja Kropotkina2.3. Ekocentryzm, czyli droga ku egzystencjalnej równości istot żywych - idee filozofii ekologicznej2.4.

Wnioski3. Teoretyczne i empiryczne przesłanki ekofilozofii3.1. Wprowadzenie3.2. Ekologia jako specjalna dziedzina biologii, czyli o podstawach wiedzy ekologicznej3.3. Interdyscyplinarne rozumienie ekologii, czyli o powiązaniach teorii ekologicznych z innymi rodzajami wiedzy biologicznej3.4.

Humanistyczne rozumienie ekologii - wiedza ekologiczna jako element kultury ludzkiej3.5. Transdziedzinowe rozumienie ekologii - idea powiązań korespondencyjnych w ekofilozofii4. ResumeRozdział IIZbigniew Hull: PROBLEMY FILOZOFII EKOLOGII1. Przyrodnicze i społeczne przesłanki kształtowania się filozofii ekologii1. i. Kryzys ekologiczny1.2. Społeczne przesłanki współczesnego kryzysu ekologicznego1.3. Światopoglądowe przesłanki współczesnego kryzysu ekologicznego2.Kształtowanie się nowego podejścia do problematyki3. Przedmiot i qole problemowe filozofii ekologii3.1.

Przedmiot filozofii ekologii3.2. (ilównc problemy filozofii ekologii3.3. Filozofia ekologii a inne dyscypliny ekologiczne3.4. Filozofia ekologii jako nowa dyscyplina filozoficzna4. Główne nurty we współczesnej filozofii ekologii4.1. Filozofia ochrony i kształtowania środowiska4.2. Filozofia alternatywy ekologicznej5. Filozofia ekorozwoju 6. ResumeRozdział IIIWłodzimierz Tyburski: GŁÓWNE KIERUNKI I ZASADY ETYKI ŚRODOWISKOWEJ1. Geneza etyki środowiskowej (ekologicznej)2. Przedmiot i zadania etyki środowiskowej3.

Główne kierunki etyki środowiskowej3.1. Etyka antropocentryczna (homocentryczna)3.2. Etyka biocentryczna (indywidualistyczna)3.3. Etyka holistyczna (ekosystemowa)3.4. Etyka ochrony zwierząt4. Rola wartości w etyce środowiskowej5. Wartości-cele etyki ekologicznej: życie i zdrowie5.1. Życie jako podstawowa wartość etyki środowiskowej5.2. Kryteria rozwiązywania sytuacji konfliktowych z punktu widzenia życia jako wartości5.3.

Krytyka stanowiska uznającego życie za fundamentalną wartość etyki5.4. Zdrowie jako zasadnicza wartość etyki środowiskowej6 Wartości-środki etyki ekologicznej: odpowiedzialność, powściągliwość, wspólnotowość-solidarność6r. Odpowiedzialność6.2. Umiarkowanie (powściągliwość)6.3. Wspólnotowość (solidarność) Deontologiczny aspekt etyki środowiskowej7.1. Koncepcja rewerencji dla życia H. Skolimowskiego7.2.

Etyka szacunku dla natury P. Taylora Etyka środowiskowa a edukacja ekologicznaResumeRozdział IVprof M. Dolega: EKOLOGIA W TEOLOGII I FILOZOFIICHRZEŚCIJAŃSKIEJ1. Wprowadzenie2.Problematyka ekologiczna w teologii2.1. Główne problemy ekologiczne w teologii2.2. Główne zasady dialogu ekologicznego w teologii2.3. Główne kierunki praktycznych działań ekologicznych w teologii 3. Ekologia w mozołu orientacji arystotelesowsko-tomistycznej3.1. Wyjaśnienia terminologiczne3.2. Przedmiot badań ekofilozofii orientacji arystotelesowsko-tomistycznej 1563.3. Z zagadnień metodologii ekofilozofii orientacji arystotelesowsko-tomistycznej3.4.

Główne zagadnienia merytoryczne ekofilozofii orientacji arystotelesowsko-tomistycznej4. ResumeRozdział VAndrzej Papuziński: ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA A KULTURA1. Świadomość ekologiczna a kryzys nowoczesnego społeczeństwa1.1. Kryzys ekologiczny jako kryzys kultury1.2. Kryzys kultury jako kryzys świadomości1.3. Rozwój świadomości ekologicznej jako cel ekologii2.

Świadomość ekologiczna jako problem filozoficzny2.1. Świadomość ekologiczna a świadomość2.2. Świadomość ekologiczna a filozofia świadomości2.3. Świadomość ekologiczna a filozofia kultury3. Modele świadomości ekologicznej3.1. Model socj ologiczno-empiryczny3.2. Model perswazyjno-aksjologiczny3.3. Model transcendentalno-krytyczny4.

Ekologiczny kryzys współczesnej kultury a modele świadomości ekologicznej4.1. Religia chrześcijańska a kryzys ekologiczny4.2. Humanizm renesansowy a kryzys ekologiczny4.3. Dualizm kartezjański a kryzys ekologiczny4.4. Współczesna gospodarka a kryzys ekologicznySummaryZusammenfassungIndeks nazwiskNoty o autorachEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii":


lagetigniere.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us